لطفا صبر کنید...

یوبوت در یک نگاهمفهوم سیستم دال مجوف یوبوت

سیستم دال مجوف یوبوت، از دو لایه بتن مسلح تشکیل شده است که در بالا و پایین دال و به طور گسترده قرار می‌گیرد و حد فاصل این دو لایه با قالب‌های مکعبی و توخالی یوبوت پر می‌شود.

در روند اجرای دال مجوف یوبوت بعد از آرماتور گذاری لایه زیرین، حجم‌های مکعبی کنار هم روی شبکه آرماتور زیرین قرار گرفته و پس از اجرای آرماتوربندی لایه فوقانی و اجرای خاموت سنجاقی یا رکابی در طول تیرچه‌ها بتن ریزی در دو مرحله انجام می‌گردد.

سابق بر این به دلیل کنترل خیز و ترک‌های به وجود آمده در سازه‌های بتن آرمه استفاده از سقف‌های بتنی محدود به دهانه‌های کوچک می‌شد که در صورت اجرا در دهانه‌های بزرگ وجود تیر با آویزهای بلند و هزینه‌های اجرا مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان و طراحان به وجود می‌آورد که شرکت پاویون با طراحی و اجرای سیستم دال مجوف یوبوت توانسته تمام مشکلات فوق را در سازه‌های بتن آرمه برطرف کند.

در دالهای مجوف، استفاده از یک شبکه تیر متعامد در زیر دال اصلی، باعث کاهش حجم بتن ریزی، آرماتورگذاری و در عین حال کاهش وزن سقف می گردد. در سیستم دال مجوف به دلیل تغییر مقطع T و ایجاد مقطع I شکل سختی مقطع دال افزایش می یابد.

اجرای لایه ای از بتن مسلح در قسمت پایین تیرهای متعامد موجب می‌گردد دال مجوف یوبوت از زیر به صورت تخت و یکپارچه دیده شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش سختی دال در این سیستم، لرزش این نوع سقف‌ها کمتر گردیده و همچنین با حذف بتن غیر باربر از درون دال با استفتده از قالب‌های یوبوت سقف سبک‌تر می‌شود که این امر موجب کاهش تعداد ستون‌ها و افزایش دهانه‌های سازه می‌شود.


آپلود نقشه
نقشه خود را از طریق این فرم برای پاویون ارسال کنید.