لطفا صبر کنید...

تفاوت پاویون با سایر محصولات یوبوت

سازگاری کامل بر اساس آخرین الزامات فنی سقف یوبوت که در سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی قابل مشاهده می باشد.

بند 2 : "حداقل فاصله بین قالب های ماندگار در هر جهت نباید از 10 سانتی متر کمتر باشد و نسبت ضخامت سقف به فاصله بین قالب ها در هیچ حال نباید بیشتر از 3/5 باشد."

وجود دسته و فاصله نگهدارنده های مستحکم باعث رعایت دقیق فاصله بین یوبوت های پاویون می شود و از حرکت جانبی آن ها هنگام بتن ریزی جلوگیری می کند.

بند 11 : "تمهیدات لازم در بتن ریزی سقف به منظور پر شدن زیر قالب های ماندگار با بتن و تامین کیفیت مناسب بتن در نظر گرفته شود. حداقل ضخامت بتن در بالا و پایین قالب ها 5 سانتی متر است."

تعبیه حفره استوانه ای شکل در وسط یوبوت های پاویون باعث اطمینان خاطر از پر شدن کامل بتن در زیر بلوک های یوبوت می شود.

بند 12 : "شبکه آرماتور بالایی و زیرین باید با تمهیدات مناسب به گونه ای استقرار یابد که پوشش بتنی مابین آرماتور و سطح قالب ماندگار حداقل چهار سوم بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه بتن و حداقل 20 میلی متر باشد."

مطابق با آخرین الزامات سقف یوبوت با نوآوری و گرفتن ثبت اختراع با حذف پایه و ایجاد اسپیسر های دو سانتیمتر بر روی یوبوت های پاویون کاور مناسب شبکه تحتانی و فوقانی آرماتور را لحاظ کنیم.

بند 14 : "منظور نمودن بارهای حین اجرا در استفاده از این نوع قالب ضروری است. ضروری است قالب های ماندگار در حین دو امتداد مستقیم عمود بر هم قرار گیرند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه حرکت قالب حین بتن ریزی در نظر گرفته شود."

با توجه به تمام بسته بودن یوبوت های پاویون و وجود حفره میانی ساختاری شکل گرفته که تا دو برابر موارد مشابه قابلیت تحمل بار های حین اجرا را دارا می باشد.

بیشتر بخوانید

مراحل اجرای سیستم

مرحله اول بستن قالب تخت زیرین دال

مرحله اول

بستن قالب تخت زیرین دال

مرحله دوم اجرای شبکه آرماتور پایینی دال

مرحله دوم

اجرای شبکه آرماتور پایینی دال

مرحله سوم جایگذاری قالب های یوبوت

مرحله سوم

جایگذاری قالب های یوبوت

مرحله چهارم اجرای شبکه آرماتور بالایی دال

مرحله چهارم

اجرای شبکه آرماتور بالایی دال

مرحله پنجم بتن ریزی

مرحله پنجم

بتن ریزی

مرحله ششم بازکردن قالب های زیرین

مرحله ششم

بازکردن قالب های زیرین


مزایای سیستم سقف یوبوت

افزایش دهانه های سازه و حذف ستون های مزاحم

با توجه به قابلیت سیستم سقف های یوبوت ، دهانه ها می توانند به خوبی افزایش یابند و در نتیجه ستون های داخلی حذف گردند که این موضوع موجب فراخی در فضاهای معماری به خصوص در تأمین پارکینگ ها می شود.

کاهش محسوس مقدار بتن و میلگرد

رفتار دوطرفه دال های یوبوت و همچنین ایجاد دیافراگم با صلبیت مناسب توسط آن، موجب توزیع مناسب بارهای ثقلی در المان های باربر و مستحلک شدن نیروهای جانبی شده و این امر موجب کاهش محسوس بتن و میلگرد مصرفی می گردد.

حذف تیـــــرها و آویــــزها

با توجه به اینکه در این سیستم، تیرها (پودری‌ها) حذف می گردند و هیچ آویزی در سقف ها وجود ندارد، سطح زیرین دال کاملاً صاف و مسطح می باشد که موجب راحتی عبور تأسیسات در زیر سقف می‌گردد.

افـزایش ارتفــاع مفــیـد

به دلیل کم بودن ضخامت سقف های یوبوت در مقایسه با سیستم های دیگر ساختمانی، ارتفاع مفید طبقات افزایش می یابد. همچنین کاهش ضخامت سقف ها موجب افزایش تعداد طبقات در ساختمان های بلند مرتبه می گردد.

بیشتر بخوانید

گروه پاویون

حامد امیری

مدیر فنی و مهندسی

کارشناس ارشد مهندسی عمران

سینا شیرین زاد

مدیر تولید

کارشناس مدیریت صنعتی

آپلود نقشه
نقشه خود را از طریق این فرم برای پاویون ارسال کنید.